People

VPRO Lab ใส่ใจเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคคลาการในองค์กรทุกคนมีความรู้
ความสามารถ เพื่อให้องค์กรได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท

รับผลิตเครื่องสำอาง
รับผลิตสกินแคร์
รับผลิตอาหารเสริม
รับผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ
รับผลิตผลิตภัณฑ์แม่และเด็กฯ
ONE STOP SERVICE

เปิดรับตัวแทนจำหน่าย
พร้อมให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์

CONNECT WITH US